Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Ο Χρ. ΣταΪκούρας για τον αποκλεισμό της Στερεάς από τη "Διά Βίου Μάθηση"


από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας                                   Ο Βουλευτής Φθιώτιδας και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει με τη μη συμπερίληψη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»:

«Είναι γνωστή η σημασία της Διά βίου Μάθησης, τόσο από...
την πλευρά της επιστήμης όσο και από την πλευρά της εφαρμοσμένης πολιτικής, και αποτελεί βασικό μηχανισμό παραγωγής, συσσώρευσης και διάχυσης του ανθρώπινου αλλά και του κοινωνικού κεφαλαίου.
Επακόλουθο αυτού είναι ότι αποτελεί συντελεστή διαχρονικής προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.
Σε αυτό το πλαίσιο, η μη συμπερίληψη του Άξονα Προτεραιότητας 9 (που περιλαμβάνει και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) στην επικαιροποιημένη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» (2364/14.02.2012) αναμφισβήτητα αποτελεί μια δυσμενή εξέλιξη, καθώς η παγιοποίησή της θα οδηγήσει σε αδυναμία υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και κατ' επέκταση στο Νομό Φθιώτιδας.
Λόγω του γεγονότος ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναξιοποίητοι κοινοτικοί πόροι (ΕΣΠΑ), και με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος τόσο για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσο και για το Νομό Φθιώτιδας, σε επικοινωνία μου με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων μου γνωστοποιήθηκαν τα εξής:
1. Η μη συμπερίληψη του Άξονα Προτεραιότητας 9 (που περιλαμβάνει και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) στην επικαιροποιημένη ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων οφείλεται στο γεγονός ότι είχαν εξαντληθεί οι σχετικές πιστώσεις μετά τις τελευταίες πληρωμές του Δεκεμβρίου 2011. Κάποια εναπομείναντα ποσά είναι δεσμευμένα από άλλα έργα που είναι σε εξέλιξη.
2. Ενόψει της επικείμενης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου του έργου προβλέπεται η συμπερίληψη του Άξονα Προτεραιότητας 9 (που περιλαμβάνει και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) με προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2012-2013.
Για το συγκεκριμένο θέμα, πέρα από τις προφορικές διαβεβαιώσεις, θα υπάρξουν και σχετικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες.»