Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016

χρόνια πολλά στον Γιάννη Βάγκο...

Στον λιβαδείτη Γιάννη Βάγκο τον <φυσικό> εκπρόσωπο των Βοιωτών αγροτών ευχόμαστε τα καλύτερα και επίσης πολύ χαρά γι αυτό που περιμένει....